Kokybės, aplinkosaugos ir profesinės sveikatos ir saugos politika

UAB „LitCon“ , siekdama gerinti savo veiklos kokybę ir turėdama galimybę daryti tiesioginę įtaką mus supančiai aplinkai, bei darbuotojų sveikatai ir saugai įsipareigoja:

  • Įdiegti, prižiūrėti ir nuolat tobulinti kokybės, aplinkos apsaugos bei profesinės sveikatos ir saugos vadybos sistemas pagal ISO 9001, ISO14001 ir OHSAS 18001 standartų reikalavimus;
  • Nuolat tobulinti teikiamų paslaugų kokybę bei plėsti paslaugų bei prekių asortimentą siekiant kuo geriau patenkinti klientų poreikius;
  • Užtikrinti, kad organizacijos darbo vietos būtų saugios ir nepavojingos sveikatai tiek darbuotojams, tiek ir subrangovams bei lankytojams;
  • Laikytis visų su bendrovės veikla susijusių teisinių ir kitų reikalavimų;
  • Siekti nuolatinio aplinkos apsaugos būklės gerinimo;
  • Nuolat formuoti bei peržiūrėti tikslus ir uždavinius siekiant įgyvendinti kokybės, aplinkos apsaugos bei profesinės sveikatos ir saugos politiką.