Vadybos sistemos politika

UAB „LitCon“  veikla vykdoma remiantis šiuolaikinėmis vadybos sistemomis. Įmonėje įdiegtos ir veikia  kokybės, aplinkosaugos, profesinės saugos ir sveikatos vadybos sistemos.

Jų reikalavimų vykdymas užtikrina kokybiškų paslaugų teikimą, darbų atlikimą, bei prekių tiekimą, aplinkosaugos reikalavimų vykdymą, kontrolę, darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimą, vykdymą ne tik pačioje įmonėje bet ir jų sklaidą tarp subrangovų, tiekėjų.

Vadybos sistemos apima šias UAB „LitCon“  veiklos sritis:

  • Viešosios ir pramonės paskirties statinių statybą
  • Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų projektavimą ir statybą 
  • Inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, kitų statinių projektavimą ir statybą
  • Bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų atlikimą
  • Vandens gerinimo filtrų prekybą, surinkimą bei montavimą
  • Nuotekų valymo įrengimų prekybą, surinkimą bei montavimą

Šios vadybos sistemos yra sertifikuotos ir atitinka tarptautinius vadybos standartus:

  • Kokybės vadybos sistema ISO 9001:2008
  • Aplinkos apsaugos vadybos sistema ISO 14001:2004
  • Profesinės saugos ir sveikatos vadybos sistema OHSAS 18001:2007

Organizacijos vadovybė įsipareigojusi plėtoti vadybos sistemas bei nuolat gerinti jų efektyvumą.

ISO_9001_ISO_14001_OHSAS_18001_BW.jpg