Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimas

Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimas

Objekto adresas J. Janonio g. 1, Gargždai
Užsakovas UAB " Gargždų būstas "
Darbų pradžia 2015 m.
Darbų pabaiga 2016 m.
Rangovas UAB "LitCon"

Daugiabučio gyvenamojo namo J. Janonio g. 1, Gargždai atnaujinimo (modernizavimo) darbai

Tel. +370 5 212 50 52  El.paštas: info@litcon.lt   Adresas: Miškinių g. 6B-1, LT-04132