Daugiabučio namo atnaujinimas (modernizavimas)

Daugiabučio namo atnaujinimas (modernizavimas)

Objekto adresas M.Valančiau g.4, Jurbarkas
Užsakovas UAB „Jurbarko komunalininkas“
Darbų pradžia 2015 m.
Darbų pabaiga 2016 m.
Rangovas UAB "LitCon"

Daugiabučio namo M. Valančiaus g. 4 Jurbarke atnaujinimas (modernizavimas)

Atlikti darbai:Fasado ir cokolio šiltinimas, stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas, langų, lauko durų keitimas. Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas. Šildymo ir karšto vandentiekio sistemų pertvarkymas ar keitimas. Vandentiekio, nuotekų sistemų pertvarkymas, keitimas. Lietaus nuotekų sistemų pertvarkymas, keitimas. Elektros instaliacijos keitimas. Nuogrindos įrengimas, gerbūvio darbai. 

Tel. +370 5 212 50 52  El.paštas: info@litcon.lt   Adresas: Miškinių g. 6B-1, LT-04132