Lietuvos nacionalinės filharmonijos pastato II korpuso rekonstrukcija

Lietuvos nacionalinės filharmonijos pastato II korpuso rekonstrukcija

Objekto adresas Aušros Vartų g. 5, Vilnius
Užsakovas Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija
Darbų pradžia 2008 m.
Darbų pabaiga 2010 m.
Rangovas UAB "LitCon"

Tel. +370 5 212 50 52  El.paštas: info@litcon.lt   Adresas: Miškinių g. 6B-1, LT-04132