Viduklės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija

Viduklės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija

Objekto adresas Viduklė, Raseinių rajonas
Užsakovas UAB „Raseinių vandenys“
Darbų pradžia 2010 m. Vasario mėn.
Darbų pabaiga 2011 m. Vasario mėn.
Rangovas UAB "LitCon"

Darbų apimtys: Naujo administracinio pastato statyba – apie 102 m2, naujų aerotankų statyba 2 vnt. po 1226 m3, naujų vertikalių antrinių nusodintuvų statyba – 2 vnt. po 282 m3, naujo septinto dumblo rezervuaro statyba – 8 m3, naujo dumblo tankintuvo statyba – 196 m3. Technologinių procesų automatizavimas ir pajungimas prie dispečerines – 1 kompl.

Atlikti darbai: Naujo pastato statyba, aerotankų statyba, mechaninių grotų, smėliagaudės, orapučių montavimas, vertikalaus antrinio nusodintuvo, septinio dumblo rezervuaro, dumblo tankintuvo, nuotekų siurblinės sumontavimas, gerbūvio darbai, teritorijos aptvėrimas, apsauginės signalizacijos įrengimas, procesų automatizavimas (SCADA programos įdiegimas).

Tel. +370 5 212 50 52  El.paštas: info@litcon.lt   Adresas: Miškinių g. 6B-1, LT-04132